【爆売りセール開催中!】

【爆売りセール開催中!】

301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx【爆売りセール開催中!】

MÜTƏMADİ YENİLİKLƏR

İmkan və səlahiyyətlərimiz çərçivəsində ölkədə təhsil sahəsində aparılan islahat işlərində yaxından iştirak etmək

【爆売りセール開催中!】

MAGİSTRATURA VƏ DÖVLƏT QULLUĞU

Magistraturaya hazırlığı təşkil etmək. Dövlətin idarə olunmasında iştirak etmək istəyində olan hər kəsin arzusunun reallaşmasında yardımçı olmaq, dövlət qulluğuna hazırlıq kursaları təşkil etmək;

【爆売りセール開催中!】

DİLİN MƏNİMSƏNİLMƏSİ

Gənclərə fəal həyat mövqeyinin formalaşdrılmasında, çağdaş dövrdə ictimai fəaliyyət üçün son dərəcə mühüm rol oynayan xarici dilləri mükəmməl mənimsəməkdə köməklik göstərmək;

【爆売りセール開催中!】

ÖVLADINIZIN İBTİDAİ İNKİŞAFI

Məktəbə hazırlaşan uşaqlarda ilkin bilik, bacarıq və vərdişlərin aşılanması. Uşaqların fiziki, estetik və psixoloji tərbiyəsinə səy göstərmək.

【爆売りセール開催中!】

ALİ MƏKTƏBƏ QƏBUL

Ali məktəblərə hazırlaşan abituriyentlərin biliklərə mükəmməl yiyələnməsində yardımçı olmaq